นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 1 พฤษภาคม 2563

By |2020-05-01T00:15:14+07:00May 1st, 2020|announcement|0 Comments

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ 1 เมษายน 2563

By |2020-04-22T11:25:45+07:00April 22nd, 2020|announcement|0 Comments

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ 25 กรกฎาคม 2561

By |2020-04-22T11:20:02+07:00April 22nd, 2020|announcement|0 Comments

แอสเซนด์ นาโน ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid 19

By |2020-04-29T13:02:28+07:00March 31st, 2020|announcement|0 Comments